Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Serveis col·legiats

Assessoria jurídica

Assessoria jurídica

L'Assessoria Jurídica desenvolupa la seva activitat en diferents àmbits, el primer en l'estrictament col·legial assessorant a la Junta del Col·legi, i el segon àmbit d'actuació és el d'assessorament als col·legiats evaquant les consultes que s'efectuen, sigui telefònica o personalment i elaborant les instàncies o documents que siguin necessaris L'assessor jurídic és el Sr. Carles Moret Lloses.

El primer contacte inicial s'adreçarà a les administratives del Col·legi i que aquestes derivaran la trucada. L'horari d'atenció és el propi del Col·legi.

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1