Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Promoció de la Salut

Conveni de col.laboració

Conveni de col·laboració de l'Associació Fòrum Sanitari i Dipsalut

 

A l’any 2008, l’Associació Fòrum Sanitari i Dipsalut van signar un conveni de col·laboració amb l’objectiu de portar a terme les eines necessàries als professionals sanitaris per tal que aquests projectin a la població general unes habilitats per la vida, per així poder adoptar un comportament positiu que els hi permeti abordar els reptes de la vida des d’un enfocament de salut.

 

El grup de Promoció de la Salut del COIGI, amb la col·laboració de l’Associació Fòrum i Dipsalut,  vol crear un espai, per tractar temes sobre promoció de la Salut a tots els municipis gironins.

 

Tots els col·legiats que vulguin publicar, compartir o aportar  una experiència, una informació, un article d’opinió, ...   interessant o beneficiós per a la professió infermera,   relacionat amb la Promoció de la Salut, podeu fer-ho a través d’aquest espai.

 

De totes les aportacions publicades s’estendrà un certificat col·legial.

 

Entre tots els participants que publiquin en aquest apartat, periòdicament es farà un sorteig per premiar la participació.

 

Cal enviar-ho a coigi@coigi.cat, indicant el nom i cognoms, número de col·legiat, adreça electrònica i número de mòbil.  Un cop valorada la proposta pel grup de Promoció es publicarà i es comunicarà a l’interessat prèviament la data de publicació. Les publicacions s’identificaran sempre amb el número col·legial, nom i cognoms del titular. 

 

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1