Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Professió

Correspondència al nivell Meces del títol de Diplomat Universitari en Infermeria

El dia 30 de novembre de 2015 es va publicar al BOE 286, la Resolució de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es determina el nivell de correspondència al MECES del títol de Diplomat Universitari en Infermeria.

 

L’acord estableix literalment:

 

“Primer: Determinació del nivell MECES del títol Universitari de Diplomat en Infermeria. De conformitat amb l’establert en l’article 24 del Reial Decret 967/204, de 21 de novembre, es determina que el títol oficial universitari de Diplomat en Infermeria és correspon amb el nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior.

Així mateix s’indica que el nivell 2 del MECES és correspon amb el nivell 6 del Marc Europeu de Qualificacions”.

 

Us recordem que l’esmentada correspondència te efectes acadèmics i professionals, el que significa que a partir d’aquest moment tots els infermers/infermeres, independentment de la titulació universitària que tinguin, tenen els mateixos drets des del punt de vista acadèmic i professional.

 

Aquesta correspondència es podrà acreditar de dues maneres:

 

1-   La possessió del nivell MECES corresponent per un titulat, queda acreditada amb la mera referència de la publicació al BOE, presentada de forma conjunta amb el títol de diplomat universitari.

 

2-   Amb independència del que preveu l'apartat anterior, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, adoptarà les mesures necessàries perquè a través de la seva Seu Electrònica, l'interessat que així ho desitgi, pugui obtenir directament un certificat de correspondència a nivell MECES, expedit per la Subdelegació General de Títols i Reconeixement de Qualificacions.

 

Per tant, els interessats podran optar per presentar, quan així ho sol·licitin:

 

-El seu títol de Diplomat Universitari en Infermeria, juntament amb una còpia de l’acord del Consell de Ministres del BOE corresponent.

 

-Sol·licitar un certificat de correspondència a la Seu Electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, en el següent enllaç: 

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/202058.html

 

Es recomana tenir o bé el DNI electrònic o un certificat digital (aquest tràmit és personal i el podeu fer directament a les comissaries de la policia nacional on expedeixen els DNI). No cal demanar hora, s’hi pot anar directament. 

 

Podeu descarregar el pdf BOE 30 de novembre 2015 

  • Resolució de la correspondència de Diplomat a Grau  Descarregar
  • Document Consejo General  Descarregar

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1