Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Eleccions 2018

Eleccions 2018

Per acord de Junta de Govern de 25 d’abril de 2018, s’han convocat eleccions a membres de la Junta de Govern 2018.

D’acord amb l’article 41.e) dels Estatuts s’està convocant als col·legiats que els correspon estatutàriament per formar part de la Mesa electoral.

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1