Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Comissions

Deontològica

COMISSIÓ DEONTOLÒGICA

 

Segons regulen els Estatuts Col·legials al capítol 3, article 15 i 16, la Comissió Deontològica és un òrgan consultiu i assessor de la Junta de Govern, que ha de donar resposta a les discrepàncies de caràcter professional així com els assumptes relacionats amb l’exercici professional que tinguin un abast ètic.  D’aquesta manera, tant el col·legiat com el ciutadà podrà adreçar-se al col·legi per sol·licitar la consulta oportuna.

 

 

Aquest òrgan estarà format per 7 membres:

 

 

-2 membres de la Junta de Govern

-5 membres col·legiats externs (representatius dels diferents àmbits de la professió)

       

 

Aquests membres van ser escollits per Assemblea General entre tots els candidats el passat dia 17 de novembre, quedant constituïda per les següents persones:

 

 

Cristina Montero Parés, Presidenta- col.legiada 17.03791.1

LLuïsa Colon Moreno, Secretària- col.legiada 17.00643.3

Gloria Rey Tardiu, col.legiada 17.02115.8

Susana Puerto Jiménez, col.legiada 17.04517.7

Carme Majó Roviras, collegiada. 17.02270.1

Oriol Gallart Soteras, col.legiat 17.03821.4

Xènia Rosales Juanola,  col.legiada 17.04022.7

  

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1