Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Borsa treball

Servei d'orientació laboral

Aquest servei es va crear a mitjans de l'any 2012 per donar suport als col.legiats i col.legiades que estan a l'atur i que tenen dificultats per cerca una nova feina. L'objectiu és informar dels recursos i vies existents en la recerca de treball.

La Sra. LLuïsa Colon Moreno, Secretària del COIGi, assessora personalment als col.legiats que ho desitjin. Cal concertar hora de reunió, de dimarts a dijous, de 16h. a 19h. Es pot demanar per telèfon 972 204 061.


RECOMANACIONS:


El COIGi  recomana a tots els seus col·legials, que s’assegurin bé a l'hora de signar contractes de treball, sobre tot a l'estranger, de no fer cap aportació econòmica ni establir relacions laborals sempre que no es tinguin totes les garanties possibles sobre l'empresa contractant.  


El COIGi vol deixar constància que no es fa responsable de les ofertes de treball que es publiquen en aquest web i aconsella ser molt prudent a l’hora d’adquirir compromisos, per anar a treballar a l’estranger.  


El COIGi recomana que els col·legiats que desitgin anar a treballar a l’estranger utilitzin els serveis oficials de treball de la Generalitat de Catalunya per fer els tràmits pertinents.  


Per a més informació podeu contactar amb el responsable del Servei d’orientació laboral, Sra. Lluïsa Colon Moreno, secretària de la Junta..


Més informació:


Podeu descarregar més informació sobre la recerca de treball en el document que us adjuntem a la descàrrega.Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1