Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Avís legal i política de privacitat

Avís legal i política de privacitat

AVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i els dominis codigi.com, codigi.cat i coigi.cat pertanyen al Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona, amb domicili al C/ Albareda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004), telèfon +34 972 20 40 61, fax +34 972 20 15 04 i CIF Q1766003F.  


DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d'aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l'estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat del Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona o de terceres persones amb qui el Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. El Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de donar a conèixer i informar les seves funcions i activitats. El Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d'identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa del Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona.  

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

 L'usuari d'aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. El Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten en aquesta plana web tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l'acceptació d'un contracte. El Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d'aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

El Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s'hi pugui accedir per mitjà d'enllaços des d'aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. El Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per el Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES 


En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de Vè. certes dades de caràcter personal. Els llocs on es recullen  son:

-          Formulari de contacte

-          ÀREA GESTIONS COL.LEGIATS:

  • Sol. Licitud Alta Assegurances d’Agressions
  • Sol. Licitud Alta Assegurances Responsabilitat Civil
  • Canvi dades personals
  • Inscripció a cursos
  • Full de reclamacions

-          ÀREA BORSA DE TREBALL

  • Alta ofertes treball
  • Alta demandes

 

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1